Kayıt için gerekli belgeler;

1- 4 adet fotoğraf
2- Kimlik fotokopisi
3- Nüfus kayıt örneği
3- Sağlık raporu
4- Kan grubu belgesi
5- Adli sicil kaydı
6- ÖSYM Belgesi